Tributes paid to Asda worker who died of suspected coronavirus

Asda Milton.
Asda Milton.