Local shop window smashed as teen gang ‘runs amok’