Twitter to relaunch verification process in ‘early 2021’

(Yui Mok/PA)
(Yui Mok/PA)